พร้อมเปิดให้บริการเข้าชมบรรนากาศที่เป็นกันเอง สะอาดโอ่โถง
พักผ่อนสุขสบาย